Gernikako Arbola da bedeinkatua,

euskaldunen artean guztiz maitatua.

Eman ta zabal zazu munduan frutua,

adoratzen zaitugu, arbola santua.

El árbol de Gernika es bendito,

totalmente amado entre los vascos.

Da y esparce en el mundo tu fruto.

Te adoramos, árbol santo.